top of page
בי-אלמנט

שרותי

קרינה אלקטרומגנטית

כלי אנליזה רחב בעל מגוון טכנולוגיות פותרנים הערוכים היטב לתת מענה אנליטי לטווח רחב של אנטנות, כדוגמת MoM, פותרן אידיאלי לפתרון אנטנות מתכיות, וכדוגמת FDTD, פותרן המתאים לפס רחב או לפתרון מערך אנטנות וכן MIMO, המותאם לתקשורת אל חוטית, החזרים, מערכי פאזות ואנטנות קונפורמיות, בנוסף MLFMM, פותרן יעיל לפלטפורמות חשמליות גדולות, פותרן לניתוח וחזוי משטחים עבור תדר סלקטיבי FSS.

לעיתים קרובות נדרש להבין ולבצע אופטימיציה עבור ביצועי האנטנות המושפעים ממבנים עליהם הן מותקנות, בדרך כלל מבנים אלו גדולים ונמצאים בסמיכות למבנים אחרים, הדורשים התאמה לתצורת האנטנה, מערך הפרעות ומקורות רבים אלו מייצרים אנליזה מאתגרת הדורשת ניתוח עדכני ומדוייק.

אנליזה אלקטרומגנטית נועדה לא רק לשם חיזוי ביצועי פליטה ומיסוך של המערכת, אלא שימוש אנליטי בשלב התכנון המערכת למציאת בעיות וכשלים בשלבים מוקדמים עקב הפרעות חיצוניות ו/או הפרעות מקומיות במערכת.

ביצוע אנליזות אנליטיות מבוצע לעיתים תכופות עבור מיסוך, פליטות קרינה, חסימת גלים, רעש וצימוד רעשים, אנליזת לקרינה מסוכנת RADHAZ, פאזות אלקטרומגניות EMP, אנליזות פריצות מתח ברקים, שדה קרינה גבוה HIRF, אנליזות הידהוד ורעידות.

השדות והאנרגיה המתפתחים סביב אובייקט מתארים כיצד האנרגיה מפוזרת כאשר האובייקט נחשף לשדות אלקטרומגנטית. מקריים מעניינים לדוגמא חתכי רוחב של מכ"ם חד-כיווני ובי דו-סטאטי של פלטפורמות הגנה, פיזור מטורבינות רוח, אופטימיזציה של מערכות מכ"ם אחרות כמו מערכות התנגשות הרכב עבור כלי רכב מנועיים.

חומרים סינתטיים כמו חומרים מרוכבים משמשים לעתים קרובות יותר בעיצוב המוצר. בחלק מהמקרים החומר נבחר כדי להשפיע על האופן שבו המבנה מגיב לשדה אלקטרומגנטי, לכן נדרש מידול מדוייק של חומרים אלה וניתוח אנליטי מאפשר הגדרת מגוון תכונות לטיפול בחומרים השונים.

סימולציה אלקטרומגנטית ממלאת תפקיד מפתח בעיצוב מוצרים ובחקירת היבטי בטיחות למערכות הבריאות, אשר כוללים לעתים קרובות טלמטריה אלחוטית. היישומים כוללים חיישנים ביו-אלחוטיים, מכשירים מושתלים כמו קוצבי לב וגירוי נוירו ומערכות MRI. פיתרון רחב אפשר את השיטה היעילה ביותר לשימוש בכל משימה, לדוגמא שימוש מוקדם של MoM בשלבי התכנון עם מודלים מייצגים וסיום ניתוח מבני על ידי FDTD או FEM

bottom of page