top of page
בי-אלמנט

שרותי

תכנון צנרת

תכנון צנרת, תת תחום בהנדסת מכונות העוסק בתכנון הובלת זורם וניתובו במרחב, בדרישות התכנון מוגדרים חומרי המבנה לחץ, תוואי, שכבות צנרת, התאמה לתנאי סביבה וסוג התהליך הנדרש לביצוע על הזורם. תוואי הצנרת מחולק לקווים ראשיים ומשניים המסתעפים לתתי קווים נוספים, שליטה על זורם, ספיקה לחץ טמפ' וכדומה נעשה שימוש במגופים, פורקי לחץ ואוויר, מיכלים משאבות ועוד מגוון רחב של ציוד הידראולי.

 

כיום יש מגוון רחב של חומרי מבנה צנרת, סוגי פלסטיק עמידים בתנאי סביבה קשים, ועד למתכות, זכוכית, סיליקונים, בטון, כרום ופלב"מ, שלובים בין החומרים מאפשר להגיע לשלוב תכונות לפי תכנון נדרש, קטרים לצנרת בטווח של מילימטרים בודדים ועד מטרים שלמים. תכנון צנרת נעשה על פי יעודה ותפקידה כך שצנרת הלכת מים תהה תת קרקעית, תת ימית, על גבי קירות תקרות ורצפה, על גבי גשרים או שלד תמיכות הנקרא סקיד, תפקיד הסקיד הוא לתת מענה קיבוע ותחזוקתי למערכות צנרת, כך שניתן לבצע הפעלה של מערך הצנרת על ידי מפעיל אנושי שלו קיימת גישה לכול איזורי ההפעלה העיקריים של מערך הצנרת, תכנון הסקיד הינו חלק בילתי נפרד מתכנון הצנרת, עליו לשאת את המאמצים הסטאטים והדינמיים המתפתחים במערכת בזמן הפעלה ושהייה.

 

בחלק מן המקרים על הסקיד לעמוד לדרישות רעידות אדמה, תנאי סביבה כמו רוח וטמפרטורה. ראשית תכנון צנרת מתחיל במהנדס תהליך המגדיר באופן סכמטי את מהלך הצנרת המכשור (לדוגמא מד לחץ / טמפרטורה) והציוד ההידראולי הדרוש לתהליך ממשאבה ועד מיכלי אגירה לתוצרי התהליך, תיכנון הצנרת דורש עמידה במאמצים המתפתחים ממשקל העצמי של הצנרת, בידוד הצנרת, לחצים פנימיים וחיצוניים המועלים על הצנרת, מענה לתופעות התפשטות או התקווצות הצינורות עקב חום או קור, עומסיים חיצוניים על הצנרת גם מקבלים ביטוי בעובי דופן ותכנון סקיד מתאים, תכנון הצנרת בחלקו מבוצע בשילוב CFD לזיהוי איזורי קוויטציה הפסדי עומד וכמודה, שיטות נומריות אלו מאפשרים הבנה ואיתור בעיות במעוד מועד לתכנון מפורט וייצור הצנרת.

bottom of page